I&W BHP WORK CENTER S.C. IZABELA DUDZIAK, WIOLETA BŁOŃSKA

realizuje projekt

pt. „Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B”


z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8:  Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego Klienta, oraz integracja na poziomie asortymentowym przesyłanie statusów zamówień, dokumentów magazynowych.

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii I&W BHP WORK CENTER S.C. IZABELA DUDZIAK, WIOLETA BŁOŃSKA - partnerzy.

Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego klienta.

Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych.

Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii I&W BHP WORK CENTER S.C. IZABELA DUDZIAK, WIOLETA BŁOŃSKA - Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów partnerów z potencjałem firmy I&W BHP WORK CENTER S.C. IZABELA DUDZIAK, WIOLETA BŁOŃSKA. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zasięg: krajowy (Polska)

Rynek docelowy: Polska

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-02-019/13-00